DESTINACIONS

La demarcació de Girona reb 4,7 Milions de tursites estrangers al 2014

Segons dades de l’Observatori d’Empresa i Ocupació de la Generalitat de Catalunya, el 2014 Catalunya ha rebut 16,7 milions de turistes estrangers, un 7,2 % més que l’any 2013, que han generat una despesa per sobre dels 15.000 milions d’euros (un 6,1 % més que l’any anterior). En aquest sentit, Catalunya es consolida com la primera destinació de l’Estat espanyol pel que fa al nombre d’arribades de turistes estrangers i es consolida com una de les potències turístiques en l’àmbit europeu i mundial. Pel que fa a la demarcació de Girona i a les marques Costa Brava i Pirineu de Girona, el 2014 s’han registrat més de 4,7 milions de turistes estrangers i més de 22 milions de pernoctacions, comptant els apartaments turístics regularitzats. Per mercats, els turistes francesos continuen essent els que més visiten la destinació seguits pels britànics –que continuen la seva recuperació– i els alemanys.

FOTOS